Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt

Lớp 7 » Ôn tập phần tiếng Việt

Chưa có đánh giá nào
Câu 1: Ở sơ đồ 1, có thể tham khảo các ví dụ:

+ Từ ghép chính phụ: máy ảnh, máy bơm, máy chữ, máy kéo, máy khâu, máy nổ; cá mè, cá chép, cá thu, cá chim,...

+ Từ ghép đẳng lập: đêm ngày, áo quần, nhà cửa, phố phường, trông nom, mua bán, đi lại, tươi sáng, buồn vui,...

+ Từ láy toàn bộ: xa xa, xanh xanh, xinh xinh, hây hây, bầu bầu, gật gật, lắc lắc; tim tím, vàng vàng, trăng trắng,...

+ Từ láy phụ âm đầu: dễ dãi, gượng gạo, mập mạp, múa may, đần độn, run rẩy, gọn gàng, trắng trẻo, hồng hào,...

+ Từ láy vần: lò dò, luẩn quẩn, lờ mờ, bắng nhắng, bỡ ngỡ, luống cuống, co ro, lơ thơ, loà xoà, lẫm chẫm,...

- Sơ đồ 2:

+ Đại từ để trỏ người, sự vật: tôi, tao, tớ, mình; chúng tôi,...

+ Đại từ để trỏ số lượng: bấy, bấy nhiêu.

+ Đại từ để trỏ hoạt động, tính chất: vậy, thế.

+ Đại từ để hỏi về người, sự vật: ai, gì, chi,...

+ Đại từ để hỏi về số lượng: bao nhiêu, mấy,...

+ Đại từ để hỏi về hoạt động, tính chất: sao, thế nào,...

Câu 2:

Quan hệ từ Danh, động,tính (từ)
Về ý nghĩa Biểu thị ý nghĩa quan hệ (như: sở hữu, so sánh, nhân quả, đối lập, tăng tiến, đẳng lập...) Danh từ: Biểu thị người, sự vật, hiện tượng

Động từ: Hoạt động, quá trình

Tính từ: Tính chất, trạng thái

Về chức năng Nối kết các thành phần của cụm từ, của câu; nối kết các câu trong đoạn văn Có khả năng làm thành phần của cụm từ, của câu


Câu 3: Có thể tham khảo cách giải nghĩa sau:

Yếu tố Hán Việt Trong các từ ngữ Nghĩa
bán
bạch


cửu
dạ
đại
điền

hậu
hồi
hữu
lực
mộc
nguyệt
nhật
quốc
tam
tâm
thảo
thiên
thiết
thiếu
thôn
thư
tiền
tiểu
tiếu
vấn
bức tượng bán thân
bạch cầu
cô độc
cư trú
cửu chương
dạ hương, dạ hội
đại lộ, đại thắng
điền chủ, công điền
sơn hà
hậu vệ
hồi hương, thu hồi
hữu ích
nhân lực
thảo mộc, mộc nhĩ
nguyệt thực
nhật kí
quốc ca
tam giác
yên tâm
thảo nguyên
thiên niên kỉ
thiết giáp
thiếu niên, thiếu thời
thôn xã, thôn nữ
thư viện
tiền đạo
tiểu đội
tiếu lâm
vấn đáp
nửa
trắng
lẻ loi

chín
đêm
to, lớn
ruộng
sông
sau
trở lại

sức
cây gỗ
trăng
ngày
nước
ba
lòng
cỏ
nghìn
sắt
trẻ
làng
sách
trước
cười
nhỏ
hỏi