Sang thu

Việt Nam / Lớp 9 » Hữu Thỉnh

Nội dung

Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình[1] qua ngõ
Hình như thu đã về.

Sông được lúc dềnh dàng[2]
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu

Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.
[1] Chùng chình: cố ý chậm lại.
[2] Dềnh dàng: chậm chạp, thong thả.
Nguồn: Hữu Thỉnh, Từ chiến hào đến thành phố, NXB Văn học, Hà Nội, 1991