Nguyễn Đình Thi

Việt Nam / Lớp 9 / Lớp 12

Tác giả

Nhà văn Nguyễn Đình Thi sinh ngày 20 tháng 12 năm 1924 tại Luang Prabang (Lào), quê gốc ở làng Vũ Thạch, Hà Nội. Thưở nhỏ, Nguyễn Đình Thi sống cùng gia đình ở Lào. Từ năm 1931 theo gia đình về nước và đi học ở Hà Nội, Hải Phòng. Tham gia hoạt động Cách mạng từ lúc 17 tuổi. Từ 1942, anh đã viết hàng loạt sách triết học. Năm 1943 tham gia Hội Văn hoá Cứu quốc (Phụ trách báo Độc lập, tham gia biên soạn tạp chí Tiên phong), là đại biểu tham dự Quốc dân Đại hội Tân Trào và được cử vào Uỷ ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam. Sau Cách mạng tháng Tám (1945), ông làm Tổng Thư ký Hội Văn hoá Cứu quốc. Uỷ viên tiểu ban Dự thảo Hiến pháp và Uỷ viên Ban thường trực Quốc hội (khoá I).

Trong kháng chiến chống Pháp hoạt động văn hoá phục vụ kháng chiến, đầu quân tham gia nhiều chiến dịch và sáng tác văn học. Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1948. Năm 1955 về công tác tại Hội Văn nghệ Việt Nam. Giữ trách nhiệm Tổng Thư ký Hội Văn nghệ (1956-1958. Từ 1958 làm Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam các khoá I, II, III. Trước khi mất là Chủ tịch Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam. Ông cũng là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam 1957.

Năm 1946, là đại biểu Quốc Hội trẻ nhất, làm Uỷ viên Thường Trực Quốc Hội, khoá I.

Nguyễn Đình Thi mất ngày 18 tháng 4 năm 2003.

Tác phẩm:

Truyện
- Xung kích (1951)
- Bên bờ sông Lô (tập truyện ngắn, 1957)
- Vào lửa (1966)
- Mặt trận trên cao (1967)
- Vỡ bờ (tập I năm 1962, tập II năm 1970)
Tiểu luận
- Mấy vấn đề văn học (1956)
- Công việc của người viết tiểu thuyết (1964)

Thơ
- Người chiến sĩ (1958)
- Bài thơ Hắc Hải (1958)
- Dòng sông trong xanh (1974)
- Tia nắng (1985)
- Đất nước (1948 - 1955). (Đã được nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc phổ thành bản Giao Hưởng - Hợp xướng cùng tên “Đất nước” Biểu diễn lần đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà nội ngày 1 tháng 9/2009, Do chính Đặng Hữu Phúc chỉ huy Dàn nhạc - Hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch VN)

Kịch
- Con nai đen
- Hoa và Ngần
- Giấc mơ
- Rừng trúc
- Nguyễn Trãi ở Đông Quan
- Tiếng sóng

Nhạc
- Người Hà Nội (1947)
- Diệt phát xít