Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Lớp 9

Chưa có đánh giá nào

Nội dung

I – CHUẨN BỊ Ở NHÀ

Cho đề bài: Thuyết minh một trong các đồ dùng sau: cái quạt, cái bút, cái kéo, chiếc nón.

1. Yêu cầu của luyện tập:
- Về nội dung thuyết minh: nêu được công dụng, cấu tạo, chủng loại, lịch sử của cáo quạt (cái bút, cái kéo, chiếc nón).
- Về hình thức thuyết minh: vận dụng một số biện pháp nghệ thuật để làm cho bài viết vui tươi, hấp dẫn như kể chuyện, tự thuật, hỏi đáp theo lối nhân hoá,...

2. Yêu cầu chuẩn bị:
- Xác định đề bài cụ thể.
- Lập dàn ý chi tiết và phần Mở bài.

II – LUYỆN TẬP TRÊN LỚP
Trình bày dàn ý, đọc phần mở bài, thảo luận.