Luyện tập lập luận chứng minh

Lớp 7

Chưa có đánh giá nào

Văn mẫu

Nội dung

Cho đề văn: Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”.

I – CHUẨN BỊ Ở NHÀ

1. Chuẩn bị làm văn với đề trên theo các bước: tìm hiểu đề và tìm ý, lập dàn bài, viết một số đoạn văn, đặc biệt là Mở bài, Kết bài (ghi vào vở bài tập).

2. Gợi ý:

a) Đề yêu cầu chứng minh vấn đề gì? Em hiểu Ăn quả nhớ kẻ trồng cây và Uống nước nhớ nguồn là gì? Yêu cầu lập luận chứng minh ở đây đòi hỏi phải làm như thế nào?

b) Em hãy diễn giải xem đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn có nội dung như thế nào.

c) Tìm những biểu hiện của đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn trong thực tế đời sống. Chọn một số biểu hiện tiêu biểu.
- Các lễ hội có phải là hình thức tưởng nhớ các vị tổ tiên không? Hãy kể một số lễ hội như thế mà em biết.
- Các ngày cúng giỗ trong gia đình có ý nghĩa như thế nào?
- Ngày Thương binh liệt sĩ, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Thầy thuốc Việt Nam có ý nghĩa như thế nào?
- Người Việt Nam có thể sống thiếu các phong tục, lễ hội ấy được không? Vì sao?

d) Đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn” gợi cho em những suy nghĩ gì?

II – THỰC HÀNH TRÊN LỚP

1. Học sinh tham gia thực hiện các bước làm bài theo hướng dẫn của thầy, cô giáo.

2. Bổ sung, sửa chữa những điều em đã chuẩn bị theo góp ý của các bạn và căn cứ vào tổng kết, nhận xét của thầy, cô giáo.