Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

Lớp 7

Chưa có đánh giá nào

Nội dung

I – CHUẨN BỊ Ở NHÀ

1. Lập dàn bài cho một trong các đề văn sau và chuẩn bị phát biểu miệng.

a) Trường em tổ chức một cuộc thi giải thích tục ngữ. Để tham dự cuộc thi đó, em hãy tìm và giải thích một câu tục ngữ mà em tâm đắc.

b) Vì sao những tấn trò mà Va-ren bày ra với Phan Bội Châu lại được Nguyễn Ái Quốc gọi là những trò lố?

c) Vì sao nhà văn Phạm Duy Tốn lại đặt nhan đề Sống chết mặc bay cho truyện ngắn của mình?

d) Em thường đọc những sách gì? Hãy giải thích vì sao em thích đọc loại sách ấy.

2. Gợi ý:

a) Với đề (a), hãy chọn một trong những câu tục ngữ đã học, tra các từ điển giải thích tục ngữ để hiểu nghĩa, khai thác các yếu tố, hình ảnh thú vị và ý nghĩa sâu xa của nó.

b) Với đề (b), trước hết nên giải thích thế nào là trò lố, rồi mới giải thích tại sao những trò của Va-ren lại được gọi là những trò lố.
Khi giải thích tại sao những trò của Va-ren là trò lố, nên nêu rõ Va-ren đã giở những trò gì trước, rồi sau đó mới giải thích những trò đó lố ở chỗ nào.

c) Với đề (c), trước hết nên tra từ điển để biết ý nghĩa và nguồn gốc của cụm từ sống chết mặc bay (xem Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam,...), từ đó tìm hiểu vì sao tác giả có cách lựa chọn và sử dụng theo chủ ý của mình, cách sử dụng đó có phù hợp với nội dung truyện ngắn không.

d) Với đề (d), nên nói đúng sự thật và phát biểu cách hiểu của em.

II – THỰC HÀNH TRÊN LỚP

1. Học sinh phát biểu trong tổ, nhóm để các bạn nghe, nhận xét.

2. Một số học sinh phát biểu trước lớp. Thầy, cô giáo nhận xét, đánh giá.
III – YÊU CẦU

1. Phát biểu rõ ràng, trôi chảy theo dàn bài.

2. Tư thế đĩnh đạc, từ tốn, quan tâm tới những người nghe.