Lê Duẩn

Việt Nam / Lớp 12

Chưa có đánh giá nào

Tác giả

Lê Duẩn (1907–1986) là Bí thư Thứ nhất Trung ương Đảng Lao động Việt Nam từ 1960 đến 1976, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1976 đến 1986. Ông là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam có tổng thời gian tại vị lâu nhất với 25 năm, 303 ngày. Từ 1960 cho đến khi qua đời năm 1986, có một ảnh hưởng chính trị rất lớn tại miền Bắc và ở Việt Nam sau 1975, và theo một số nhận định khi hai miền thống nhất ông cũng đã xác lập quyền uy cao nhất của mình tại Việt Nam trong những năm tháng còn tại vị.

Ông chính là một trong những kiến trúc sư trong cuộc chiến tranh Việt Nam, một cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ và đồng minh kéo dài suốt 20 năm Lê Duẩn chính là người đã vạch ra chiến lược cách mạng ở miền Nam Việt Nam với tác phẩm Đề cương cách mạng miền Nam. Từ bản đề cương này, hàng loạt phong trào đấu tranh chống Mỹ ở miền Nam nổ ra, dọn đường cho Quân Giải phóng miền Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam tấn công và tiếp quản Sài Gòn vào năm 1975 kết thúc Chiến tranh Việt Nam. Sau đó, ông còn tiếp tục lãnh đạo trong thời kỳ xảy ra 2 cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam.