Federico Mayor Zaragoza Phê-đê-ri-cô May-o

Tây Ban Nha / Lớp 8

Chưa có đánh giá nào

Tác giả

Federico Mayor Zaragoza là nhà sinh học người Tây Ban Nha, được bầu là Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) từ 1987 đến 1999.