Chiều xuân

Việt Nam / Lớp 11 » Anh Thơ

Nội dung

Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi;
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.

Ngoài đường đê cỏ non tràn biết cỏ,
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ;
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió,
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.

Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng,
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm
Cùi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.
Bài Chiều xuân được rút từ Bức tranh quê, tập thơ đầu tay của Anh Thơ.

(Bức tranh quê, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 1995)