Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Lớp 6

Chưa có đánh giá nào

Văn mẫu

Nội dung

I – CÂU THIẾU CHỦ NGỮ

1. Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu sau:
a) Qua truyện Dế Mèn phiêu lưu kí cho thấy Dế Mèn biết phục thiện.
b) Qua truyện Dế Mèn phiêu lưu kí, em thấy Dế Mèn biết phục thiện.

2. Chữa lại câu viết sai cho đúng.

II – CÂU THIẾU VỊ NGỮ

1. Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu dưới đây:
a) Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.
b) Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.
c) Bạn Lan, người học giỏi nhất lớp 6A.
d) Bạn Lan là người học giỏi nhất lớp 6A.

2. Chữa lại câu viết sai cho đúng

III – LUYỆN TẬP

1. Hãy đặt câu hỏi để kiểm tra xem những câu dưới đây có thiếu chủ ngữ hoặc vị ngữ không.

a) Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa.
(Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng)

b) Lát sau, hổ đẻ được.
(Vũ Trinh)

c) Hơn mười năm sau, bác tiều già rồi chết.
(Vũ Trinh)

2. Trong số những câu dưới đây, câu nào viết sai? Vì sao?

a) Kết quả của năm học đầu tiên ở trường Trung học cơ sở đã động viên em rất nhiều.
b) Với kết quả của năm học đầu tiên ở trường Trung học cơ sở đã động viên em rất nhiều.

c) Những câu chuyện dân gian mà chúng tôi thích nghe kể.

d) Chúng tôi thích nghe kể những câu chuyện dân gian.

3. Điền những chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống:
a)... bắt đầu học hát.
b)... hót líu lớp.
c)... đua nhau nở rộ.
d)... cười đùa vui vẻ.

4. Điền những vị ngữ thích hợp vào chỗ trống:
a) Khi học lớp 5, Hải...
b) Lúc Dế Choắt chết, Dế Mèn...
c) Buổi sáng, mặt trời...
d) Trong thời gian nghỉ hè, chúng tôi...

5. Hãy chuyển mỗi câu ghép dưới đây thành hai câu đơn:

a) Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con, còn hổ cái thì nằm phục xuống, dáng mỏi mệt lắm.
(Vũ Trinh)

b) Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông.
(Tô Hoài)

c) Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.
(Đoàn Giỏi)