Chương trình địa phương (phần Văn)

Lớp 8

Chưa có đánh giá nào

Văn mẫu

Nội dung

I – CHUẨN BỊ Ở NHÀ

1. Văn bản nhật dụng ở lớp 8 đề cập những vấn đề gì?

2. Hãy tìm hiểu vài khía cạnh của một trong những vấn đề trên ở quê hương em hoặc nơi em đang sinh sống (thôn, xã, huyện, tỉnh, phường, quận, thị xã, thành phố,...)

3. Trình bày những điều đã tìm hiểu được bằng một văn bản dài không quá một trang. Có thể dùng bất cứ kiểu văn bản nào và bất cứ phương thức biểu đạt nào.

4. Cá nhân chọn đề tài để viết, song nên kết hợp với sự phân công của tổ để các chủ đề được đề cập và có được các văn bản phong phú, đa dạng.

II – HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

1. Tổ trưởng (hoặc đại diện tổ) trình bày về tình hình các bài viết của tổ mình và giới thiệu những bài được tổ nhất trí đánh giá cao.
2. Thầy, cô giáo chỉ định đọc trước lớp khoảng 3 đến 5 bài tiêu biểu.
3. Thầy, cô giáo tổng kết, đánh giá kết quả chung và đề xuất hướng phát huy kết quả của bài học.
4. Dưới sự chỉ đạo của thầy, cô giáo, lớp tập hợp các bài viết tốt để ra một tập nội san hoặc một tờ báo tường của lớp.