Ôn tập truyện kí Việt Nam

Lớp 8

Chưa có đánh giá nào

Văn mẫu

Nội dung

1. Lập bảng thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam đã học từ đầu năm học theo mẫu sau:
- Cột (1): Tên văn bản, tác giả
- Cột (2): Thể loại
- Cột (3): Phương thức biểu đạt.
- Cột (4): Nội dung chủ yếu.
- Cột (5): Đặc sắc nghệ thuật.

Chú ý:
- Mục (1): nếu là văn bản trích tác phẩm thì ghi cả tên tác phẩm, năm tác phẩm ra đời và đặt trong ngoặc đơn; ví dụ: Tức nước vỡ bờ (Tắt đèn, 1939). Sau tên tác giả, ghi năm sinh – năm mất (nếu đã mất) của tác giả đó (đặt trong ngoặc đơn); ví dụ: Nguyên Hồng (1918 – 1982).
- Mục (2): ghi thể loại của văn bản (truyện ngắn, tiểu thuyết, hồi kí,...)
- Mục (3): ghi phương thức biểu đạt của văn bản (tự sự, trữ tình hoặc tự sự xen trữ tình,...)
- Các mục (4) và (5): dựa vào phần Ghi nhớ ở mỗi bài để ghi.

2. Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau chủ yếu về nội dung và hình thức nghệ thuật của ba văn bản trong các bài 2, 3, và 4.
(Gợi ý: So sánh về mặt thể loại, phương thức biểu đạt, nội dung chủ yếu, đặc sắc nghệ thuật,... Chẳng hạn, những điểm giống nhau: đều là tự sự (hiện đại), đều viết về con người và đời sống đương thời, đều có tinh thần nhân đạo, đều có lối sống viết chân thực, sinh động,...)

3. Trong mỗi văn bản của các bài 2, 3 và 4 kể trên, em thích nhất nhân vật hoặc đoạn văn nào? Vì sao?